Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Flash 96 | 17/3/12

Η συζήτηση με το Σταύρο Τζουλάκη, δήμαρχο της Ν. Σμύρνης και το Νίκο Ζενέτο, δήμαρχο του Ιλίου στον Flash 96. Δήμοι που κάνουν στη δημόσια συζήτηση το απίθανο πιθανό. Να έχεις όχι μόνο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό αλλά και πλεονάσματα.


Flash 96 | 17/3/12 | mp3