Σάββατο, 19 Απριλίου 2008

Νεά ερώτηση στο wikipolitics & "Ο επισκέπτης"

Στο wikipolitics.gr ανέβηκε καινούργια ερώτηση που δημιουργήθηκε από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που καταθέσατε εκεί την τελευταία εβδομάδα.

Το θέμα της είναι η διαφάνεια στις προσλήψεις του Δημόσιου τομέα.

Ακολουθεί και ο πιο πρόσφατος "Επισκέπτης της Παρασκευής".


Ο Επισκέπτης της 18ης Απριλίου 2008