Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008

Ομιλία για τον Προϋπολογισμό 2009

Ομιλία κατά τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.