Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Ο διάβολος πουλεί τυρί, δίχως να έχει γίδια

Ομιλία και δευτερολογία στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συζήτησης του σχεδίου νόμου: «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (A) video + Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Β) video