Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Τι λέει ο γενειοφόρος;
Ομιλία στο Κοινοβούλιο στη συζήτηση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με φορολογικά θέματα» (video)