Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Ηρωικώς πεσών μεταρρυθμιστής;


Στην ερώτηση αναγνώστη, πού οφείλεται η “μεταρρυθμιστική” αδιαλλαξία ορισμένων υπουργών που ανοίγουν τυφλά μέτωπα και βάζουν όλο τον κόσμο απέναντί τους, η απάντησή μου είναι ότι ελπίζω τουλάχιστον να μην έχουν χτυπηθεί, μπροστά στις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, από το σύνδρομο του “ηρωικώς πεσόντoς μεταρρυθμιστή”

Για λεπτομέρειες βλέπε στο Θηλυκό Πόκερ,Θρήνος για τον πεσόντα μεταρρυθμιστή” (σ. 224-227).