Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Αύλοι τίτλοι, κεφαλαιαγορά, τέλος παρεπιδημούντων

Η ομιλία μου στη Βουλή κατά την πρώτη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Σύστημα Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». Στο νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνονται και οι ρυθμίσεις για την κατάργηση του τέλους περεπιδημούντων.