Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

Επανίδρυση ή Βάλτος;

Οι Θέσεις για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του ΠΑΣΟΚ

Πολλοί φίλοι ρωτούν τι θα είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τον προσυνεδριακό διάλογο και σε ποια φάση βρίσκονται. Οι θέσεις ή θα βάλουν σε κίνηση την Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ ή διαφορετικά θα κολλήσουν μαζί με το κόμμα στο βάλτο του σημερινού πολιτικού σκηνικού. Η επανίδρυση προκύπτει από μεγάλες προκλήσεις, άγνωστες στην ιδρυτική φάση του ΠΑΣΟΚ, που μεταβάλουν το Κοινωνικό Πρόβλημα στον 21ο αιώνα και απαιτούν ένα νέο ιστορικό σχέδιο της δημοκρατικής αριστεράς – κεντροαριστεράς. Δίνω ενδεικτικά μερικούς τίτλους των προκλήσεων:

Νέος Πολυπολικός κόσμος – Νέος Καπιταλισμός που απαιτεί μετασχηματισμό των προγραμματικών – κυβερνητικών εργαλείων και των μοντέλων της ανάπτυξης - Κλιματική αλλαγή και παράλληλη δημογραφική γήρανση που απαιτούν μία διπλή καινοτόμα απάντηση - Το νέο κοινωνικό πορτραίτο της ελληνικής κοινωνίας που αποκαλύπτει σημαντικές μεταβολές στην κοινωνική σύνθεση και διαστρωμάτωση και βάζει συνεπώς σε νέα βάση την εκπροσώπηση των κοινωνικών δυνάμεων και τη συγκρότηση ενός ετερογενούς κοινωνικού – πολιτικού συνασπισμού - Παλιές και νέες ανισότητες - Τα νέα «σχήματα» νεότητας και ενηλικίωσης - Οι μεταβολές στις οικογενειακές δομές - Η κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης και η τάση εξάντλησης του κύκλου της μεταπολίτευσης που απαιτεί μία επανιδρυτική ανατρεπτική καινοτομία από το ΠΑΣΟΚ - Η ανάγκη ριζικής αλλαγής του τρόπου διακυβέρνησης και μίας νέας ποιότητας στην αντιπολίτευση - Το πρόβλημα των πολιτικών συμμαχιών - Οι παραμορφώσεις και άνισες ισορροπίες στην εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ λόγω κυρίως της μακρόχρονης διακυβέρνησης - Η ανάγκη ανανέωσης και αυτοανανέωσης του πολιτικού προσωπικού - Η αυτοργάνωση και η μεταβολής της αρχιτεκτονικής του κόμματος – Εκλεγμένα όργανα κάτω από το αναγκαίο επίπεδο ποιότητας που απαιτεί η εποχή μας – Η νέα ενότητα του ΠΑΣΟΚ μέσα στη διαφορετικότητα – Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην παραγωγή ιδεών – Η ανοιχτή συνδιαμόρφωση του Προγράμματος του Κόμματος και άλλες μεγαλύτερες και μικρότερες προκλήσεις.

Τώρα για τη διαδικασία που ρωτάτε. Άκουσα και φίλτραρα τα πάντα. Ζήτησα τις καταρχήν σκέψεις των μελών της Επιτροπής Θέσεων. Έγραψα τις Θέσεις και τις έδωσα στον Πρόεδρο που αποτελεί μέχρι στιγμής την μοναδική εκλεγμένη πηγή «νομιμοποίησης» ώστε να έχουμε τουλάχιστον μία αρχική χονδρική γνώμη για τη μορφολογία τους. Στη συνέχεια θα περάσουν από τις διαδικασίες της Επιτροπής Θέσεων και της ΚΟΕΣ και θα δοθούν στη δημοσιότητα για συζήτηση.

Όσον αφορά εμένα ως υπεύθυνο των Θέσεων θα κάνω τα πάντα ώστε το τελικό κείμενο να αποφύγει τη συνήθη μοίρα των κομματικών κειμένων. Δηλαδή τα επάλληλα επίπεδα «στρογγυλοποίησής» του που οδηγούν σε κείμενα στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή του λεγόμενου «groupthink». Έτσι η βάση του κόμματος σπάνια ακούει αυθεντική στρατηγική σκέψη και τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν παρά μόνο άχρωμα, άγευστα, αμφίσημα κείμενα που τελικά αναπαράγουν το στάτους κβο και επιβεβαιώνουν όλα τα στρώματα της κεντρικής κομματικής γραφειοκρατίας. Η «συμμετοχική δημοκρατία» γίνεται τότε «συμμετοχική αφασία» και αδιαφορία.