Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

"Γραμμή Μαζινό" για κλάματα: ο νέος κανονισμός της Κομισιόν για τις τράπεζες


Ομιλία στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων (video) 12/3/2014 με θέμα: 

Εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

α) με την υποβολή αναφορών και τη διαφάνεια των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και 

β) με τα διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της Ε.Ε.

Εισηγητές: ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Παπαδάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Χρήστος Γκόρτσος, η κυρία Βασιλική Λαζαράκου Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η κυρία Μαρία Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης φορέων της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς