Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ομιλία για το Πρόγραμμα "Καλλικράτης"


Ομιλία στη Βουλή για το Πρόγραμμα "Καλλικράτης"