Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Έκθεση Κομισιόν

Μία σύντομη συζήτηση με το Νίκο Ευαγγελάτο σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν για το ελληνικό πρόγραμμα σταθερότητας και τις δηλώσεις Αλμούνια.