Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2007

Μπορεί η Αθήνα να γίνει περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο;

Βάζω στο δημόσιο διάλογο και ένα θέμα που ανακινώ στο σχετικό αφιέρωμα της ελληνικής έκδοσης του Economist: «Οι αναδυόμενες μητροπόλεις του χρήματος» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Νοέμβριος 2007).


Μπορεί η Αθήνα;


Θα μου πείτε ποιο το ενδιαφέρον ενός αριστερού να γίνει η Ελλάδα χρηματοοικονομικό κέντρο…

Ενισχύει την πολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή, αυξάνει τον παραγόμενο κοινωνικό πλούτο και τα φορολογικά έσοδα και συνεπώς, υπό ορισμένες πολιτικές προϋποθέσεις, μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά σχήματα αναδιανομής του εισοδήματος, διευκολύνει την εισροή ξένων επενδύσεων, μπορεί να πιέσει για υψηλότερα στάνταρντ στην ποιότητα της ζωής και αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό σύστημα.

Ακολουθεί και ο Επισκέπτης της Παρασκευής της 7ης Δεκεμβρίου 2007. Συζητάμε με τον Μπάμπη Παπαπαναγιώτου για τις εξελίξεις στην Ολυμπιακή και τη ΔΕΗ αλλά και την αξία της "λαϊκής καρδιολογίας".