Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Μεσοπρόθεσμο: Δέλεαρ για τις αγορές;


Ομιλία (video) στη συζήτηση για το "Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018"