Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010

Τσάμπα πήγε η τεμπελιά...Ομιλία στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια της συζήτησης του σ/ν Υπ. Οικονομίας "Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007-2013"