Σάββατο 26 Ιουλίου 2008

Περί Facebook...

Δυστυχώς, όπως ίσως θα ξέρετε, τα προφίλ του Facebook επιτρέπουν μόνο 5000 φίλους, ένα όριο που πιάσαμε πριν 2 ημέρες. Να ευχαριστήσω καταρχήν όσους με τιμούν με την επιλογή τους και να σας ενημερώσω ότι έχω πλέον δημιουργήσει ένα group και μία page στο Facebook τα οποία δεν υποφέρουν από αντίστοιχα προβλήματα.

Facebook Page

Facebook Group