Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Η πρεμούρα για τα ΕπιμελητήριαΟμιλία (video) στο νομοσχέδιο "Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και άλλες διατάξεις"