Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Νέα κατάσταση: όταν οι γύπες χαμηλώνουνΟμιλία (video) στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της οδηγίας για την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και στην προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων»