Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Η Εβδομη Αίσθηση

Η Έβδομη Αίσθηση έχει πάρει το δρόμο για το τυπογραφείο και θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο. Μέσα από σπονδυλωτές περιπετειώδεις μικροαφηγήσεις, με τον «τρόπο» των Ελλήνων, το ψυχικό, πνευματικό και μυθολογικό τους βάθος, ρίχνουμε ένα καινούργιο βλέμμα στο παράδοξο της ανθρώπινης κατάστασης σε δύσκολους καιρούς.