Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2010

Κενό πολιτικής πρωτοβουλίας - Κενό κοινωνικής συμφωνίας


Ομιλία στο Κοινοβούλιο για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: "Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ως Ανεξάρτητης Αρχής".