Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009

Κύρωση του Προϋπολογισμού 2010


Ομιλία στο Κοινοβούλιο στη συζήτηση για την κύρωση του κρατικού Προϋπολογισμού 2010