Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2007

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Ενημέρωση 9/11: Το πρόβλημα έχει διορθωθεί.

(Η ιστοσελίδα μου στο www.mimis.gr και στο www.mimisandroulakis.gr δεν θα είναι για ένα (μικρό ελπίζω!) διάστημα προσβάσιμη. Ο παροχέας μας αλλάζει server. Μόλις ολοκληρωθεί η αλλαγή θα σας ενημερώσω.)